Välj en sida

Det är inte särskilt långt från Södertälje till Slussen. Trots den korta resvägen har det beslutats att byggmaterialet ska levereras på vattnet, genom pråmtrafik, från Södertälje till Slussen. Med detta följer en rad olika fördelar, skriver Sjöfartstidningen.

Att slussen ska byggas om har rört upp känslor hos många Stockholmare sedan beskedet blev offentligt. Tyckarna har delats in i två läger, där det ena anser att Slussen är ett kulturmärke – precis som det är. Det andra anser att Slussen, och hela staden, skulle må bra av en förnyelse. De flesta kan åtminstone enas om att trafiksituationen kring Slussen har varit rörig under många år.

Körs från Luxemburg

Byggmaterialet körs från Luxemburg. Delar av det färdas på järnväg upp till Södertälje och delar på fartyg. Södertälje, som både har hamn och en större tågstation, lämpar sig väl som knytpunkt för detta ändamål. I hamnen omlastas det sedan till pråm och körs in till Slussen. Visst material körs till Södertälje sluss, som även den byggs om för närvarande.

Att köra från Södertälje till Slussen med pråm gör man via Mälaren på en förhållandevis rak och snabb sträcka. På bilvägen kan det dessutom råda trafikstockningar, så sjövägen har onekligen många fördelar. Dessutom kan materialet på ett bra sätt packas in i en container när det lastas på pråmen. Packningsmöjligheterna i en lastbil kan vara mer begränsade – åtminstone krävs det betydligt fler turer.  Att hyra en container behöver nog byggföretaget göra ändå, inte minst för allt avfall på arbetsplatsen.

Snällt mot miljön

Att pråmvägen är snällare mot miljön kan nog de flesta skriva under på. Förutom att bidra till trängsel och utsläpp på vägarna, gör pråmtrafiken det möjligt att välja klimatsmarta lösningar ändra från Luxemburg. Dessa typer av miljövänliga lösningar hade inte varit möjliga utan pråmtrafiken. Ett annat alternativ hade varit att frakta godset med lastbil från Luxemburg, vilket hade bidragit till än mer utsläpp och påfrestningar på miljön.